KIUB

 
  • Kontsulten bana-banako arreta zerbitzua.
  • Salaketa, kexa eta erreklamazioak aztertu eta bideratzeko zerbitzua.
  • Arazo zehatzak konpontzeko alde bien arteko bitartekaritza.
  • Kontsumitzaileentzat informazio eta orientazio ekinaldiak.
  • "Kontsumitzaileentzako oharra" bezalako informazio-materialen edizioa.
  • Dokumentazio teknikoa.
  • Kontsumoko Arbitraje Batzordearekin elkarlana.
  • Kontsumitzaile-elkarteekin lankidetza.