Iragarki taula

2007/07/01 Zabor bilaketa ordenantza araupetzailea 

Onespena: 01/07/2007
Indarrean ezarria: 06/06/2007