Iragarki taula

2004/11/30 Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala 

Onespena: 30/11/2004
Indarrean ezarria: 30/11/2004