Iragarki taula

2004/11/30 Zerbitzu publikoak eskaini edo administrazio izaerako udal jarduerak burutzeagatik ezarritako tasak 

Onespena: 30/11/2004
Indarrean ezarria: 30/11/2004