Iragarki taula

2004/01/30 Udal titulartasun edo administrazio bideen probetxamendu berezia araupetzen duen ordenantza 

Onespena: 30/01/2004
Indarrean ezarria: 30/01/2004