Espediente kopia eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Plaza San Miguel, 1 • 48879 Artzentalesen dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 680 90 59 telefonoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Nortasun-agiria
  • Besteak
  • Interesdun Mota

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Plaza San Miguel, 1 • 48879 Artzentalesen dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 680 90 59 telefonoan.