Aire konprimatuko armen (edo antzekoen) gidak

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Udaletxearen partez aire konprimituzko armentzako (edo antzeko arma batentzako) gida jasotzeko, Udaletxera jo beharko du San Miguel plazan 1. zenbakian, 48879 Artzentalesen kokatua dagoena, edo 946 809 059 telefono zenbakira deitu informazio eske.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Besteak
  • Arma erosketaren faktura

Legezko informazioa

  • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
  • Aplikatzeko Udal Ordenantza.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Udaletxearen partez aire konprimituzko armentzako (edo antzeko arma batentzako) gida jasotzeko, Udaletxera jo beharko du San Miguel plazan 1. zenbakian, 48879 Artzentalesen kokatua dagoena, edo 946 809 059 telefono zenbakira deitu informazio eske.